Elbilens framtid

Riksdagen har bestämt att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Men vad innebär detta i praktiken för elbilens framtid i Sverige?