Energideklaration - så funkar det

Energideklaration - så funkar det

Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Deklarationen är till för dig som ska köpa eller hyra ett nytt boende. Utifrån energideklarationen kan du enkelt jämföra olika boenden med varandra.

Energideklarationen är giltig i tio år och skall alltid göras av en oberoende expert. Detta är en tjänst som ett flertal företag erbjuder, bland annat Anticimex.

Syftet med deklarationen är både att underlätta och främja en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö i byggnader.