Bodelning och behovsprövning

När skilsmässan eller separationen är ett faktum är det många praktiska frågor som rör den gemensamma bostaden och bolånen som ska lösas.

Bodelning innebär att alla tillgångar delas lika efter det att era gemensamma skulder har dragits av. Tillgångar som inte ingår i bodelningen är enskild egendom som är inskrivet i ett eventuellt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev.

För gifta ska även pensionsförsäkringar och pensionssparande ingå i bodelningen.

Kan ni inte komma överens om hur bostaden och era ägodelar ska delas mellan er kan ni begära hjälp av en bodelningsförrättare, alternativt vända er till tingsrätten som då utser en bodelningsförrättare åt er. Bodelningsförrättaren är oftast en advokat som ni betalar kostnaden för. Eftersom en bodelning lätt kan dra ut på tiden kan kostnaden för att anlita en bodelningsförrättare bli stor.

Är ni överens om hur bostaden och de gemensamma ägodelarna ska delas mellan er gör ni som ni vill. Då behöver ni inte göra en formell bodelning.