Optimism bland bostadsköpare

Optimism bland bostadsköpare

Svenska bostadsköpare tror på stigande priser de kommande tio åren. Det visar en färsk enkät som analysföretaget Evidens har gjort.


Det är DI som har tagit del av den omfattande enkät som analysföretaget Evidens har gjort. Enkäten visar att det råder optimism bland svenska bostadsköpare - framför allt på längre sikt.

Bostadsköparna tror att bopriserna kommer att stiga med över 5 procent i snitt de närmaste tio åren. På kortare sikt tror de flesta på en betydligt försiktigare uppgång, bara en procent det närmaste året.

Enkäten visar också att svenskarna tror att bolåneräntorna kommer att stiga och ligga på omkring tre procent om tre år - en bedömning som Riksbanken delar, skriver DI.

Källor: DI, Omni