Professor: Bopriserna bör halveras

Professor: Bopriserna bör halveras

Bostadspriserna är absurt höga och bör halveras. Det säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi.


Trots att bopriserna sjunkit är de fortfarande alldeles för höga. Det anser Hans Lind som är professor i fastighetsekonomi.

- Priserna på svenska bostäder har i princip femdubblats på 20 år. När jag tittar på priser så tittar jag också på underliggande kostnader, säger Lind till SVT Nyheter.

Enligt Hans Lind, som är en av Sveriges mest meriterade forskare på området, är ett rimligt riktmärke för bostadspriserna att en familj med normalinkomst ska kunna köpa ett radhus i en storstadsförort, något han anser är nästan omöjligt i dag.

- Den kalkylen jag gjort pekar på att priserna bör falla med femtio procent ungefär. Om de hittills fallit tio procent bör de falla fyrtio till för att hamna på en rimlig nivå, säger Lind till SVT Nyheter.

Lind tycker dessutom att regeringen bör ta ett större ansvar för att sänka bostadspriserna.

- Man bör planmässigt få ned bostadspriserna i vettig takt.

Statistiska centralbyråns nya kvartalssiffror visar att det fortfarande är oroligt på bostadsmarknaden. I åtta av Sveriges 21 län steg bopriserna något senaste kvartalet. I tio län sjönk priserna medan de stod stilla i tre län.

Källor: SVT, Omni.