Viktigt att veta om nyproduktion

Viktigt att veta om nyproduktion

Att köpa en nyproducerad bostad är inte likadant som att köpa en befintlig lägenhet. Här är frågorna du vill få svar på.


Det finns omkring 22 000 nyproducerade bostäder runt om i landet som väntar på sina första ägare. Men för den som funderar på att köpa en nyproducerad lägenhet är det viktigt att känna till att köpet inte går likadant till som vid köp av en befintlig lägenhet.

Den som köper en helt ny lägenhet gör affären i två steg. Först tecknas ett förhandsavtal, som leder till ett upplåtelseavtal. Båda avtalen är bindande och båda parter har en skyldighet att slutföra affären.

Generellt sett är nyproducerade bostäder dyrare än befintliga. Detta beror som regel på bostaden är utrustad med den senaste tekniken och utvalda material med hänsyn till energiåtgång.

Vilka är då fördelarna med att köpa nyproducerat jämfört med att välja befintligt?

Moderniteten och utformningen av bostaden är i de flesta väl väldigt genomarbetad och smart. Därtill medföljer garantier på allt som ingår i bostaden.

I många fall får den som tecknar förhandsavtal möjlighet att utforma bostaden, välja material och färgsättning. Sist, men inte minst, vet köparen om priset eftersom det är fast. Det förekommer alltså ingen budgivning, vilket ger möjlighet att göra en väldigt precis ekonomisk kalkyl.

Källor: Aftonbladet, Riksbyggen.